Realisations

Realisaties


 
Gebr. Dijkhoff & Zn. bv uit Heeswijk mag uitbreiden
3-09-2012 Enviro Challenge heeft in 2010 een 3D-plan voor de toekomstige bedrijfssituatie van Gebr. Dijkhoff & Zn. bv te Heeswijk ontwikkeld. Het bedrijf wenst zijn locatie aan de Heeswijkseweg in oppervlakte uit te breiden en zijn andere locatie aan de Lariestraat in activiteiten te beperken. Het 3D-plan van de bestaande en de nieuwe bebouwing, de opslagen, de installaties, de omwalling, de groenvoorziening, de omliggende wegen en de rivier de Aa is gebruikt in de overleggen met de gemeente en de provincie...
   
   
Opbrengst bij sloop in plaats van kosten dankzij voorbereiding Enviro Challenge
29-06-2012 Weinig afbraakwerken zijn zo risicovol en complex als die van een oude verbrandingsoven. Om de risico’s op straling, gevaarlijke stoffen (dioxines) en andere ongewenste materialen goed in beeld te brengen, zijn een honderdtal monsters genomen. Op basis hiervan heeft Enviro Challenge de risico’s beoordeeld...
   
   
Risico's en kosten beheersen dankzij goed opgeleide DAA'ers
28-06-2012 Alle bedrijven of overheden die in Nederland materialen of bulkgoederen accepteren waarin mogelijk asbest zit, moeten de acceptanten opleiden tot “Deskundig Asbest Acceptant (DAA)”. Voor deze acceptanten geldt dat zij een officieel examen afleggen conform SC-580 van Ascert. Uit ervaring blijkt dat dit een moeilijk examen is waarop zonder grondige voorbereiding slechts 25 % van de acceptanten slaagt...

   
   
Verspreidingsberekening fijn stof voor transportbedrijf
14-06-2012 Om tegenwoordig in Nederland een omgevingsvergunning te verkrijgen is het voor transport-, overslag-, opslag-, zeef- en/of recyclingbedrijven noodzakelijk dat zij aan de eisen inzake fijn stof voldoen. Enviro Challenge toont met een verspreidingsberekening en kengetallen aan dat de activiteiten van een transportbedrijf niet leiden tot de overschrijding van de eisen. Enviro Challenge beschikt over alle tools om een dergelijke verspreidingsberekening met een hoge kwaliteit, maar tegen aanvaardbare kosten, op te stellen...
   
   
Enviro Challenge stelt asbestinventarisatie en sloopinventaris op voor gemeentelijk zwembad
18-05-2012 Wanneer een oud bouwwerk wordt gesloopt of gerenoveerd, is het noodzakelijk dat alle mogelijke asbesttoepassingen grondig in kaart worden gebracht. Dit gebeurt voordat de sloop aanvangt door een “Deskundige Inventariseerder Asbest” of “DIA”. Enviro Challenge heeft een asbestinventarisatie opgesteld voor het oud gemeentelijk zwembad te Maaseik...
   
   
Enviro Challenge maakt Industrial Design van recyclinghal
20-07-2011 

In Nederland vraagt de overheid aan recyclingbedrijven steeds vaker om op een vaste inrichting de recyclingactiviteiten, zoals puinrecycling, inpandig uit te voeren. Nu de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (kortweg Wabo) van kracht is, wordt door éénzelfde bevoegd gezag de besluitvorming genomen over de milieu- en de bouwaangelegenheden. Zeker als een bedrijf grote hoeveelheden wenst te recyclen en als het bestemmingsplan inpandige recycling voorschrijft, is er maar één weg : een recyclinghal ontwerpen die voldoet aan alle eisen inzake gebruik, arbeidsomstandigheden en milieu...

   
   
Enviro Challenge ondersteunt bedrijfsuitbreiding met 3D-impressie
27-05-2011 

Wanneer een bedrijf grond van de buurman heeft kunnen verwerven en de bedrijfsactiviteiten wilt uitbreiden, is vaak groen licht van de overheid nodig. Inzake de ruimtelijke ordening is namelijk niet altijd de juiste bestemming verbonden aan de terreinen van de buurman. Hierbij stelt de overheid vaak strenge eisen inzake milieu en visuele uitstraling...

   
   
Enviro Challenge begeleidt Belgisch recyclingbedrijf bij behalen van Nederlands KOMO-certificaat
21-04-2011 Het bedrijf Van de Vorst bvba, gelegen in de grensstreek van België en Nederland, meer bepaald in het noordoosten van België, wenst menggranulaat onder KOMO-certificaat te leveren in Nederland. Daarom heeft het bedrijf contact opgenomen met Enviro Challenge. Samen met het bedrijf is Enviro Challenge de voorbereiding tot certificering BRL 2506 gestart met de app “iQ recycling”...
   
   
Enviro Challenge bezoekt asbestmijn
22-12-2010 In Europa is de toepassing van asbestvezels verboden ondanks de vele technische voordelen van asbest. Met name het gevaar van asbest in een gebouw dat wordt gesloopt, heeft de voorbije jaren voor tal van problemen gezorgd in België en Nederland. Ook in Brazilië heeft het niet apart of niet selectief verwijderen van asbest tijdens een sloopproject reeds aanleiding gegeven tot conflictsituaties...
   
   
Ketenbeheer, optimaal afstemmen van slopen, recyclen en beton produceren
14-12-2010 Ketenbeheer in de bouw impliceert dat sloopwerken duurzaam worden georganiseerd. Dit betekent dat selectieve sloop wordt toegepast en dat de organisatie van de sloop (demontage) van een gebouw bijdraagt aan het maximaal produceren van zuivere recyclinggranulaten, op de slooplocatie zelf (indien mogelijk) of op een zo nabij mogelijk gelegen breeklocatie. Het voordeel van selectieve sloop in combinatie met projectgebonden recycling is de grotere controle op en zekerheid over de herkomst, zuiverheid en aard van de recyclinggranulaten...
   
   
Enviro Challenge ontwikkelt 3D-presentatie van toekomstige bedrijfssituatie voor duurzaamheidscentrum
9-12-2010 Bedrijven die herbruikbare bouwmaterialen, nieuwe bouwgrondstoffen en producten produceren van bouw- en sloopafval, hebben voldoende ruimte nodig om de opslag en de bewerking te realiseren. Vele toepassingen zijn enkel haalbaar als in een voldoende grote “batch” kan worden geleverd. Zo zijn bijvoorbeeld betoncentrales enkel geïnteresseerd in betongranulaten conform EN 12620 indien voldoende granulaten op voorraad liggen en dus de levering kan worden gegarandeerd.
   
   
Grootste producent van recyclinggranulaat uit Eindhoven verkoopt locatie aan gemeente
6-12-2010 De grootste Eindhovense producent van recyclinggranulaten, Verbiezen Transport- en Sloopbedrijf bv, heeft de 2,5 ha grote bedrijfslocatie verkocht aan Gemeente Eindhoven. De locatie is gelegen langs de A2 (randweg Eindhoven) ter hoogte van afslag Veldhoven-Noord. De gemeente heeft de ambitie om deze zichtlocatie langs de A2 optimaal te gaan benutten...
   
   
Eindhovense bouw- en sloopafval-arena is vergund
4-10-2010 

Op een geheel nieuw industrieterrein, namelijk Park Forum West, ten zuiden van Eindhoven Airport, vlakbij Randweg Eindhoven (A2), heeft Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant een vergunning verleend voor een ultramoderne “bouw- en sloopafval-arena”. De initiatiefnemer, Verbiezen Transport- en Sloopbedrijf bv, beschikt hierdoor over een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor...

   
   
Pre-sloopbeoordeling Hotel Glória
27-05-2010 Hotel Glória, één van Rio de Janeiro’s belangrijkste herkenningspunten en het eerste luxehotel dat op Braziliaanse bodem is gebouwd, zal als Glória Palace worden herboren. Het hotel is in 1922 in neoklassieke stijl gebouwd voor de viering van de 100-jarige Braziliaanse onafhankelijkheid. Hotel Glória is in de Braziliaanse hotelwereld bekend geworden via een project van Jean Gire : een Franse architect die ook het Copacabana Palace heeft getekend...
   
   
Enviro Challenge voert pre-sloopbeoordeling uit op voetbalstadion voor FIFA-wereldvoetbalbeker 2014
26-05-2010 

De “World Cup 2010” in Zuid-Afrika is nog niet eens van start gegaan en Brazilië draait al op volle toeren voor de voorbereiding van de “Copa do Mundo da FIFA 2014”. Enviro Challenge heeft hierbij de vraag gekregen om een pre-sloopbeoordeling uit te voeren op Estádio Fonte Nova : het grote voetbalstadion van de stad Salvador, de vierde grootste stad van Brazilië. Dit stadion zal volledig worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe versie van de “Fonte Nova”-arena...

   
   
Pre-sloopbeoordeling Clube Espanhol
24-05-2010 Clube Espanhol, gelegen in Salvador vlak langs de Atlantische Oceaan was ooit een drukbezochte sportclub. Momenteel is de club met diverse openluchtzwembaden, ligweiden, tennisvelden en minivoetbalvelden niet meer zo erg in trek. Daarom wordt de sloop van het complex overwogen...
   
   
3DEIS© toegepast bij omgekeerd bouwen discotheek
8-04-2010 

Enviro Challenge begeleidt met behulp van 3DEIS© de sloop van de grootste en de meest beruchte discotheek van Zuid-Amerika, namelijk “Help” aan het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. De discotheek maakt plaats voor een nieuw museum. Het project is een realisatie van de Fundãçao Roberto Marinho...

   
   
Omgekeerd bouwen discotheek Help onder begeleiding van Enviro Challenge op Braziliaanse televisie
6-04-2010 

Enviro Challenge begeleidt de sloop van de grootste en de meest beruchte discotheek van Zuid-Amerika, namelijk “Help” aan het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. De discotheek maakt plaats voor een nieuw museum. Het project is een realisatie van de Fundãçao Roberto Marinho...

   
   
Enviro Challenge past 3DEIS© toe voor risicobeoordeling treinstellen
3-03-2010 Ook treinstellen hebben een eindstation. In de meest optimale situatie worden de oude treinstellen volledig gedemonteerd, worden de gevaarlijke stoffen separaat verwijderd en legaal gestort of verbrand en worden de niet-gevaarlijke stoffen tot nieuwe grondstoffen gerecycled. Om de risico’s te detecteren en te identificeren, is het door Enviro Challenge ontwikkelde product 3DEIS© op een oud treinstel toegepast...
   
   
Great Sustainable Cities
13-11-2009 

Een deel van een stad wordt gesloopt. Waarom ? Om nieuwe ruimte te creëren : ruimte voor stadsvernieuwing, ruimte voor nieuwe uitdagingen en ruimte voor verbetering...

   
   
Landfill mining
19-08-2009 

Net zoals in Europa bestaat ook in Zuid-Amerika steeds meer gebrek aan ruimte voor nieuwbouw in de omgeving van grote steden. De urbanisten van een Zuid-Amerikaanse hoofdstad hebben daarom een masterplan ontwikkeld om op een grote stortlocatie een nieuw stadsdeel te bouwen. Deze locatie werd in het verleden gebruikt voor het storten van bouw- en sloopafval en ander niet-gevaarlijk afval...

   
   
Gemeente Maaseik laat sloop zwembad grondig voorbereiden
27-07-2009 Gemeente Maaseik heeft sinds vorig jaar een mega-sportcomplex met 2.600 zitplaatsen, dat een perfecte thuisbasis is voor landskampioen volleybal Noliko Maaseik. Het sportcomplex wordt momenteel verder uitgebreid met diverse binnen- en buitenzwembaden. De realisatie wordt tegen september 2010 verwacht. Vervolgens wordt het oude intercommunale zwembad “Den Ulm”, dat uit de jaren ’70 dateert, gesloopt om plaats te maken voor ligweiden en parkings bij het nieuwe sportcomplex...
   
   
Enviro Challenge berekent voorraad van bedrijf
13-07-2009 Voorraden van bouw-en sloopafval en recyclinggranulaten worden vaak op het oog geschat. Recente metingen tonen aan dat zelfs de meest ervaren rotten in het vak met 30 % langs de werkelijkheid kunnen zitten. Zo diende onlangs een bedrijf dat op verzoek van de gemeente wordt verplaatst, de voorraden in te schatten...
   
   
Enviro Challenge voert pre-sloopbeoordeling uit bij voormalig veevoederbedrijf
29-04-2009 

Het voormalige veevoedercomplex Dossche te Zolder, dat uit een industrieel torengebouw bestaat, wordt gesloopt. Het 70 meter hoge gebouw is het hoogste industrieel gebouw van Noord-Oost-België. Tijdens een historisch onderzoek is dit sloopobject door Enviro Challenge opgesplitst in twaalf verschillende objecten, waarbij de meest relevante gebouwen op milieuhygiënisch vlak reeds werden bepaald...

   
   
Enviro Challenge onderzoekt sloop- en recyclingopties voor Zuid-Amerikaans viaduct
3-04-2009 Enviro Challenge voert momenteel een adviesopdracht voor een grote Zuid-Amerikaanse aannemer uit. In Zuid-Amerika overweegt de burgemeester van een grote stad om een viaduct rond de oude stad te amoveren. Het betonnen viaduct van ongeveer vijf kilometer lengte en tien meter hoogte is in de jaren ’60 gebouwd en ligt tussen de zee en de oude koloniale stad...
   
   
Project Inventarisatie Microstof van Megarecycling
15-12-2008 De belangstelling voor PM10, een verzamelnaam voor fijne stofdeeltjes, is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, samen met de kennis dat de aanwezigheid van fijn stof schadelijk is voor de gezondheid. Ook voor de bouw– en sloopafvalketen is dit een zeer belangrijk thema, aangezien bepaalde activiteiten in de sector bijdragen aan de reeds te hoge fijnstofconcentraties. Vergunningaanvragen en zelfs de waarde van bedrijfsterreinen worden hierdoor beïnvloed...
   
   
Colombia wil bouw- en sloopafval recyclen
30-07-2008 Colombia, het meest noordelijke land van Zuid-Amerika, wil bouw- en sloopafval recyclen. Het land is in volle economische opmars. Tal van wijken, oude industriële gebouwen en hotels worden gesloopt indien zij geen cultureel en historisch erfgoed vormen...
   
   
Klimaatdijken met inzet van recyclinggranulaten
30-05-2008 Indien de opwarming van de aarde onverminderd doorgaat, bestaat een reëel risico voor de overstroming van de lagergelegen kustgebieden. Indien instabiele ijsschotsen in Groenland en Antarctica uit elkaar vallen, in zee smelten en zo een stijging van de zeespiegel veroorzaken, zullen duizenden vierkante meters land (grote delen van China en ook Nederland) overstromen. Tientallen miljoenen mensen zullen uit hun huizen worden verdreven...
   
   
Praktijksessie City Concept, duurzame waardeontwikkeling bij stedelijke vernieuwing
9-05-2008 De "City Concept"-aanpak leidt tot reductie van fijn stof en van de CO2-emissie, tot optimaal hergebruik van materialen en tot financiële voordelen. Het gaat hier over een geïntegreerde werkwijze, waarbij slopen en bouwen niet los van elkaar worden beschouwd, maar waarbij al in de sloopfase rekening wordt gehouden met mogelijk hergebruik van materialen in de nieuwbouwfase...
   
   
São Paulo streeft naar meer recycling van bouw- en sloopafval
8-05-2008 

Zeven jaar na het eerste project van Enviro Challenge in São Paulo, hebben zich vijf bedrijven die bouw- en sloopafval recyclen, in Zuid-Amerika’s grootste stad met ongeveer twintig miljoen inwoners gevestigd. Vorige week heeft Gabriëlla Janssen van Enviro Challenge in São Paulo voor 150 specialisten gesproken over de duurzaamheidsimpact van de recycling van bouw- en sloopafval. Indien de Brazilianen de ingeslagen weg blijven volgen, zal het tropisch regenwoud worden gespaard door minder CO2-belasting, zal minder fijn stof worden geproduceerd en zullen vrachtwagenkilometers en kosten worden bespaard...

   
   


Bel of mail ons

  0402460100

  089868686

info@enviro-challenge.com

Of laat hier uw vraag achterDeel deze pagina via