Fijnstofmetingen (PM10, PM2,5 en PM1)

Fijnstofmetingen
(PM10, PM2,5 en PM1)

Enviro Challenge voert fijnstofmetingen uit met behulp van spectrometrie. Spectrometrie maakt het mogelijk om per uur, per minuut of zelfs per seconde PM10, PM2,5 en PM1 te meten en is gebaseerd op lasertechnologie. Via een luchtpomp wordt een stroom van 600 cc per minuut gegenereerd. De luchtstroom is verwarmd om condensatie en meetafwijkingen te voorkomen. De grove stofdeeltjes reflecteren de laserbundel. De fijne stofdeeltjes breken het licht. Des te kleiner de stofdeeltjes, des te beperkter de laserbundel wordt gebroken. De spectro- of nefelometers die worden ingezet, meten kwantitatief en gelijktijdig totaal stof (TSP), PM10, PM2,5 en PM1. De nadruk van spectrometrie ligt op de kwantiteit van fijn stof. Om de kwaliteit van fijn stof te meten, worden filters “on site” beladen via de spectrometers. De samenstelling van de deeltjes op de filters wordt onderzocht in een laboratorium via scanning elektronenmicroscopie in combinatie met een micro-element analysesysteem (SEM/EDXA).

 

Enviro Challenge heeft in 2007 het eerste grootschalige inventarisatieproject in Europa als opdracht gekregen, namelijk het project “Inventarisatie Microstof van Megarecycling” (e-book) in samenwerking met de Branchevereniging Mobiele Recycling, het milieuministerie en Provincie Noord-Brabant. In het project is tussen bedrijfsleven en overheid volledige overeenstemming bereikt over de meetmethode en de statistische verwerking van resultaten. De consensus tussen bedrijfsleven en overheid over dit project impliceert dat de impact van dit project verder reikt dan enkel de bouw- en sloopafvalsector.


Bel of mail ons

  0402460100

  089868686

info@enviro-challenge.com

Of laat hier uw vraag achterDeel deze pagina via