Belangenbehartiging, benchmarking en benchlearning

Belangenbehartiging, benchmarking en benchlearning

Elke onderneming kan voor haar eigen belangen vechten en zelf het wiel uitvinden, maar in groep staan ondernemingen toch sterker. Collectieve belangenbehartiging is erg nuttig, zeker voor sociale ondernemingen of recyclingbedrijven. Collectieve belangenbehartiging houdt in dat wet- en regelgeving meer ruimte geeft voor sociaal ondernemen en ondernemersvriendelijker wordt, terwijl de overheid zich op hoofdzaken kan concentreren. Collectieve belangenbehartiging kan uit maatschappelijk oogpunt pas als een sector voldoende volwassen is. De maturiteit van een sector wordt mede weergegeven door de mate waarin bedrijven van elkaar leren. Bedrijven kunnen van elkaar leren door middel van benchmarking en benchlearning.


Collectieve belangenbehartiging houdt in dat wet- en regelgeving ondernemersvriendelijker wordt, terwijl de overheid zich op hoofdzaken kan concentreren. Collectieve belangenbehartiging kan uit maatschappelijk oogpunt pas als een sector voldoende volwassen is. De maturiteit van een sector wordt mede weergegeven door de mate waarin bedrijven van elkaar leren. Bedrijven kunnen van elkaar leren door middel van benchmarking en benchlearning.

 

Benchmarking is een begrip uit de wereld van kwaliteitsbewaking en gaat over het systematisch vergelijken van prestaties tussen verschillende (delen van) organisaties. Benchlearing legt de nadruk op het leren van elkaar met als doel het op een praktische en doelmatige manier inzetten van gedeelde kennis. Een regionale avond waar bedrijven samenkomen en bijpraten over het bedrijfsproces en de markt is een mooi voorbeeld van benchlearning.Bel of mail ons

  0402460100

  089868686

info@enviro-challenge.com

Of laat hier uw vraag achterDeel deze pagina via