Sociaal Ondernemen

Sociaal Ondernemen

Nieuwe businessmodellen, ook wel NMB’en genoemd, zitten internationaal in de lift, waaronder “sociaal ondernemen”. Met name na de financiële crisis van 2008 en onder toedoen van deze crisis zijn nieuwe manieren van organiseren ontstaan waarin duurzaamheid vaak centraal staat. De waarde van duurzaamheid laat zich niet alleen in euro’s uitdrukken. De meerwaarde van duurzaamheid is juist dat er wordt gekeken naar meer dan alleen winst. Nieuwe businessmodellen richten zich op deze meervoudige waardecreatie, namelijk creatie van sociale, economische en ecologische waarden, oftewel op vlak van People, Profit en Planet (triple “P”). Duurzaamheid is met name de overkoepelende term waarin deze drie waarden zijn verankerd.

 

Sociale ondernemingen zijn ondernemingen die de maatschappelijke missie van het bedrijf op de eerste plaats zetten. De impact is het primaire doel. Sociale ondernemingen creëren grote maatschappelijke waarde voor mens en dier, de nabije omgeving (buurt) en de wijde omgeving (milieu). Internationaal is het begrip “social enterprise” een groeiend fenomeen. Een sociale onderneming levert net zoals elke andere onderneming een product of dienst en heeft een verdienmodel. Echter, geld verdienen is niet het hoofddoel, maar een middel om de werkelijke missie te bereiken. Het verdienmodel dat een sociale onderneming toepast, is veel moeilijker. Eerst en vooral wordt ingezet op het creëren van waarde voor de maatschappij. Voor de continuïteit en de groei van het bedrijf dient uiteraard cash flow en winst in de resultatenrekening terecht te komen. Maar cash flow en winst zijn enkel de tools om de maatschappelijke doelen te bereiken en niet het doel op zich.

 

De meeste commerciële bedrijven zijn zelden een sociale onderneming ook al willen zij vaak in de bedrijfsprocessen zo min mogelijk schade toebrengen en streven zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) na. Volgens recente inzichten is MVO slechts de norm. Sociaal ondernemen gaat veel verder.

 

Voor Enviro Challenge is al vele jaren de impact belangrijker dan financiele resultaten en groei. Winst is slechts een middel, geen doel op zich. Het doel van Enviro Challenge is om de maatschappelijke impact zo groot mogelijk te laten zijn door, als management consultants, bij klantenrelaties “sociaal ondernemen” te incorporeren en zo maatschappelijke meerwaarden te creëren. Sociaal ondernemen kan door een individueel bedrijf worden toegepast, maar is ook interessant voor coöperaties of verenigingen van bedrijven. Groepsintelligentie wordt vaak onderschat. De scenario-analyse van Enviro Challenge helpt ondernemers om beslissingen te nemen met een maatschappelijke impact, dus om sociaal te ondernemen.Bel of mail ons

  0402460100

  089868686

info@enviro-challenge.com

Of laat hier uw vraag achterDeel deze pagina via