Realisaties

 
Gebr. Dijkhoff & Zn. bv uit Heeswijk mag uitbreiden
3-09-2012 Enviro Challenge heeft in 2010 een 3D-plan voor de toekomstige bedrijfssituatie van Gebr. Dijkhoff & Zn. bv te Heeswijk ontwikkeld. Het bedrijf wenst zijn locatie aan de Heeswijkseweg in oppervlakte uit te breiden en zijn andere locatie aan de Lariestraat in activiteiten te beperken. Het 3D-plan van de bestaande en de nieuwe bebouwing, de opslagen, de installaties, de omwalling, de groenvoorziening, de omliggende wegen en de rivier de Aa is gebruikt in de overleggen met de gemeente en de provincie...
   
   
Opbrengst bij sloop in plaats van kosten dankzij voorbereiding Enviro Challenge
29-06-2012 Weinig afbraakwerken zijn zo risicovol en complex als die van een oude verbrandingsoven. Om de risico’s op straling, gevaarlijke stoffen (dioxines) en andere ongewenste materialen goed in beeld te brengen, zijn een honderdtal monsters genomen. Op basis hiervan heeft Enviro Challenge de risico’s beoordeeld...
   
   
Risico's en kosten beheersen dankzij goed opgeleide DAA'ers
28-06-2012 Alle bedrijven of overheden die in Nederland materialen of bulkgoederen accepteren waarin mogelijk asbest zit, moeten de acceptanten opleiden tot “Deskundig Asbest Acceptant (DAA)”. Voor deze acceptanten geldt dat zij een officieel examen afleggen conform SC-580 van Ascert. Uit ervaring blijkt dat dit een moeilijk examen is waarop zonder grondige voorbereiding slechts 25 % van de acceptanten slaagt...

   
   
Verspreidingsberekening fijn stof voor transportbedrijf
14-06-2012 Om tegenwoordig in Nederland een omgevingsvergunning te verkrijgen is het voor transport-, overslag-, opslag-, zeef- en/of recyclingbedrijven noodzakelijk dat zij aan de eisen inzake fijn stof voldoen. Enviro Challenge toont met een verspreidingsberekening en kengetallen aan dat de activiteiten van een transportbedrijf niet leiden tot de overschrijding van de eisen. Enviro Challenge beschikt over alle tools om een dergelijke verspreidingsberekening met een hoge kwaliteit, maar tegen aanvaardbare kosten, op te stellen...
   
   
Enviro Challenge stelt asbestinventarisatie en sloopinventaris op voor gemeentelijk zwembad
18-05-2012 Wanneer een oud bouwwerk wordt gesloopt of gerenoveerd, is het noodzakelijk dat alle mogelijke asbesttoepassingen grondig in kaart worden gebracht. Dit gebeurt voordat de sloop aanvangt door een “Deskundige Inventariseerder Asbest” of “DIA”. Enviro Challenge heeft een asbestinventarisatie opgesteld voor het oud gemeentelijk zwembad te Maaseik...
   
   
Enviro Challenge maakt Industrial Design van recyclinghal
20-07-2011 

In Nederland vraagt de overheid aan recyclingbedrijven steeds vaker om op een vaste inrichting de recyclingactiviteiten, zoals puinrecycling, inpandig uit te voeren. Nu de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (kortweg Wabo) van kracht is, wordt door éénzelfde bevoegd gezag de besluitvorming genomen over de milieu- en de bouwaangelegenheden. Zeker als een bedrijf grote hoeveelheden wenst te recyclen en als het bestemmingsplan inpandige recycling voorschrijft, is er maar één weg : een recyclinghal ontwerpen die voldoet aan alle eisen inzake gebruik, arbeidsomstandigheden en milieu...

   
   
Enviro Challenge ondersteunt bedrijfsuitbreiding met 3D-impressie
27-05-2011 

Wanneer een bedrijf grond van de buurman heeft kunnen verwerven en de bedrijfsactiviteiten wilt uitbreiden, is vaak groen licht van de overheid nodig. Inzake de ruimtelijke ordening is namelijk niet altijd de juiste bestemming verbonden aan de terreinen van de buurman. Hierbij stelt de overheid vaak strenge eisen inzake milieu en visuele uitstraling...

   
   Klik hier voor meer realisaties !Bel of mail ons

  0402460100

  089868686

info@enviro-challenge.com

Of laat hier uw vraag achter

Volg ons via social media